Exteriors

Actualment, l'ús de la fusta a l'aire lliure és possible amb un 100% de garanties de durabilitat i manteniment mínim. La fusta, com a material noble que és, dota qualsevol indret d'aquella essència natural que molts altres productes no poden aconseguir. 

 

Tancaments (portes* i finestres), marquesines, cairats i porxos, parquets exteriors, baranes, revestiments, ornaments...  

 

*Les portes exteriors, tot i ser massisses, es poden trobar en diversos formats de tanca (simples, panys de seguretat, blindades...)

 

 

Protegeixi's dels insectes de la millor manera possible.

 

 

Tot tipus de muntatges de mosquiteres (verticals, horitzontals, correderes...), tant per a finestra com per a balcó. També les reparem, substituïm la tela cremada o esquinçada per una de nova.